Jag utbildar och utvecklar ledare och organisationer i inkludering, jämställdhet och mångfald -

för ökad innovation och affärsnytta

Det har aldrig varit tydligare än nu att en organisation som genomsyras av inkludering, jämställdhet och mångfald blir mer relevant och attraktiv för talanger, kunder och andra intressenter. En entydig forskning visar dessutom att inkluderande team med mångfald leder till ökad innovation och kreativitet, ett bättre beslutsfattande grundat på olika kompetenser och perspektiv, mer engagerade medarbetare, ett starkare arbetsgivarvarumärke och i slutändan en högre tillväxt och lönsamhet. 
Men för att kunna nå full effekt behövs ett inkluderande ledarskap som tar ägarskap, en tydlig mångfalds- och inkluderingsstrategi som en integrerad del av affärsplanen och med strukturer och processer som skapar förutsättningar för att få ut den fulla potentialen av mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. 

Jag utbildar och inspirerar ledare, företag och organisationer i att öka sin medvetenhet och stärka kompetensen för att synliggöra, förstå och hur skapa värde med en jämställd och inkluderande arbetsplats med mångfald. 

Att gå från ord till handling med sitt inkluderings- och mångfaldsarbete är inte bara det rätta att göra, det är också smart och positivt för affären!


Tjänster

Konsultstöd

Bollplank och strategiskt stöd i inkluderings- jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Exempel på uppdrag:
Genomlysning av rekryterings-processen, sätta en framgångsrik inkluderings- och mångfaldsstrategi.  


Inspirationsföreläsning

På ledarträffen, teamdagen eller för större grupper. Introduktion till inkludering, jämställdhet och mångfald; begrepp, fakta, normer och fördomar och vad vi konkret kan göra.  En interaktiv föreläsning där deltagarna får ny kunskap, konkreta tips och möjlighet att diskutera och reflektera.

Utbildning Inkluderande Ledarskap

Workshop för ledare, halv-eller heldag, med fokus på att gå från ökad medvetenhet till konkret handling.
Begrepp, forskning och fakta blandas med aktuella trender och goda exempel, personliga erfarenheter och praktiska övningar där deltagarna får enkla verktyg att ta med sig.
 

Skräddarsydda uppdrag


När ni vill ha stöd och hjälp utifrån era specifika behov och utmaningar tar vi  en dialog 
för att  hitta den bästa lösningen för just er verksamhet. 

Jag är omgiven av ett stort nätverk med kompetenta personer och företag, både i och utanför Sverige,
som jag samarbetar med när så uppdraget kräver.   

Tillsammans gör vi skillnad!


Mariana Johansson, Sr HR Specialist Denso Sweden 

"Stort stort tack till Katarina som tog sig tid att komma till oss och hålla ett riktigt bra seminarium med så många kloka tankar och viktigt innehåll. Jag kan varmt rekommendera Katarina för alla typer av uppdrag gällande Diversity & Inclusion - proffsig, lyhörd och kunnig!"

Jonas Fyhr, HR chef GKN Aerospace Sweden

"Vi hade Katarina Matson på GKN Aerospace Sweden och hon höll fyra  workshops för våra chefer. På ett informativt, naturligt och utmanande sätt hjälper hon oss att bli ännu bättre på mångfald och inkludering. Tack Katarina för ditt engagemang i denna viktiga fråga!"

Låt oss prata vidare!