Om Katarina och Let's Tango

Efter många år i näringslivet, varav 15 år i olika ledarroller inom kommunikation och HR på ett globalt företag inom fordonsindustrin, och de sista fem åren som ansvarig för kultur, mångfald och inkludering, har jag skaffat en stor erfarenhet och kompetens om vad som krävs för att driva förändring, och vilka hinder och motstånd som måste övervinnas för att få inkludering och mångfald att genomsyra hela organisationen och bidra till innovation och lönsamhet. Det behövs både passion och uthållighet i kombination med analys av data och faktabaserade beslut för att lyckas.
Jag har en grundmurad övertygelse om att ett inkluderande ledarskap som vill bygga trygga och starka team och aktivt verkar för, synliggör och tar vara på unika olikheter bland medarbetare är en av de viktigaste nycklarna till att skapa ett attraktivt och framgångsrikt företag. 
Jag drivs av min nyfikenhet och får energi i möten med människor och när jag kan hjälpa personer att växa och ta ansvar för sin egen utveckling och göra verklig skillnad.

Under mina år som inkluderings- och mångfaldsansvarig  lade jag mycket av min tid på att utbilda ledare och medarbetare i både Sverige, Europa, Kina och USA inom inkludering, jämställdhet och mångfald. Kunskapsförhöjning kombinerat med aktivt arbete är enligt omfattande forskning den bästa vägen att lyckas med sitt mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsarbete. Det är i dialogen och att i en trygg miljö få pröva tankar tillsammans med andra som nya insikter och ökad medvetenhet kommer till en. Nästa steg är att hitta sätt att omsätta den nya insikten till praktisk handling på arbetsplatsen. Det är först då effekten och affärsnyttan uppstår.

Jag är certifierad inom Jämställdhet/Genus/Ledarskap (JGL) för styrelse i regi av Säkra Kvinnor och Leda 20.
Jag också är en av initiativtagarna till Diversity Charter Swedens verksamhet i Göteborg och har varit och är mentor inom flera organisationer som Mitt Liv, Öppet Hus och Nyföretagarcentrum. 

Tillsammans med ledarskapsexperten Liz Rider driver jag podden "WE Connect" som du hittar där poddar finns.


Videoklipp och poddinspelningar